Beroepscode

  • Als maatschappelijk werker/begeleider sluit ik niemand uit op grond van geloof, afkomst, geslacht, leeftijd of beperking met een hulpvraag over verlies en rouw.
  • Als maatschappelijk werker/begeleider respecteer ik jou door een open en directe communicatie. En heb ik aandacht voor jouw keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.
  • Ik begeleid jou met je hulpvraag wat binnen mijn kennisgebied ligt. Mocht dat niet het geval zijn, verwijs ik je door naar een collega.
  • Als maatschappelijk werker/begeleider geldt er een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle informatie die besproken wordt tijdens een begeleidingstraject geheim blijft.
  • Informatie aan derden is alleen toegestaan na overleg en schriftelijke toestemming van jou.
  • Dossier wordt in een veilige en afgeschermde digitale omgeving bewaard en is voor niemand toegankelijk. Inzage in jouw eigen dossier is altijd mogelijk.
  • Om mijn kwaliteit als professional te waarborgen, reflecteer ik met beroepsgenoten middels intervisie, volg ik na-en bijscholing en lees ik vakliteratuur.

Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

De BPSW is de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

De vereniging zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging.

Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep.

Meer informatie over o.a. het belang van de beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker is geheel uitgeschreven door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Ik verwijs je naar www.nvmw.nl