Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de hulpvrager.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd aan de hulpvrager in rekening te brengen.

Na elk gesprek ontvang je de rekening met het verzoek om deze binnen 30 dagen te betalen.

Indien je na 30 dagen nog niet betaald hebt, dan volgt een week later een herinnering met het verzoek om binnen 7 dagen te betalen.

Blijft betaling alsnog achterwege, dan volgt er opnieuw een herinneringsverzoek om binnen 7 dagen te betalen.

Als hierna de betaling alsnog uitblijft, dan wordt een incassoprocedure opgestart. Dit betekent dat niet alleen extra administratiekosten betaald moeten worden maar ook alle kosten die uit deze procedure voortvloeien.

Deze betalingsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).